Grants sociaux 2017

Lopende projectoproepen social grants

Social Grants 2023

Geweldig nieuws! Deze oproep is nu uitgebreid tot studies

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van mensen met kanker. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten: de relatie tussen zorgverlener en patiënt, de mens ‘achter’ de patiënt en het welzijn van de mens met kanker.

In 2023 wil de Stichting ook bijdragen aan het vergroten van de kennis over de werkelijke behoeften van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Door haar oproep tot studies uit te breiden, hoopt zij bij te dragen tot een beter begrip van de behoeften van patiënten en dat het aanbod van diensten hierop wordt afgestemd.

Deze oproep voor sociale projecten bestaat nu uit twee luiken.

  1. Een luik voor operationele projecten zonder strikte interpretatie vooraf, zodat alle innovatieve projecten die tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van patiënten, verzorgers en naasten kunnen worden ingediend.
  2. Een luik betreffende studies in de volgende categorieën:
  • Kwalitatieve studies: verzameling en analyse van kwalitatieve (niet-numerieke) gegevens (bv. diepte-interviews, Delphi-studies, enz.).
  • Kwantitatieve studies: verzameling van numerieke gegevens voor statistische analyse (bv. enquêtes, gegevensanalyse, enz.).
  • Vervolgstudies: een onderzoek waarbij dezelfde groep mensen herhaaldelijk wordt geobserveerd om eventuele veranderingen die zich in de loop van een periode voordoen op te sporen. Dit wordt ook wel een longitudinaal onderzoek genoemd.
  • Piloot studies: een kleinschalige test van de methoden en procedures met het oog op de beslissing of, en hoe een grootschalig onderzoek opzetten of de nieuwe methoden en procedures toepassen.

Deze oproep, die voorheen voorbehouden was aan operationele projecten, is met ingang van dit jaar uitgebreid tot studies.

Voor deze projectoproep is er een totaalbedrag van 1.000.000 Euro beschikbaar.

Wie mag er indienen?

Operationele projecten: Alle actoren binnen het medisch, psychosociaal en associatief netwerk kunnen een aanvraag indienen.

Studies: universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, koepelorganisaties en verenigingen van Healthcare professionals in België.

Welk project komt in aanmerking?

Operationele projecten die bijdragen tot het welzijn van patiënten en hun naasten.

Studies die de kennis over de werkelijke behoeften van mensen getroffen door kanker helpen vergroten.

Budget: minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000

Duur: minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar

Alvorens uw project in te dienen, verzoeken wij u om het reglement van de projectoproep zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat u aan de deelname criteria voldoet.

operationele projecten

STUDIEPROJECTEN

Hoe indienen?

Via het indieningsplatform door op onderstaande link te klikken.

Deze oproep is afgesloten

Wanneer kan ik een project indienen?

Projecten kunnen vanaf 14 maart 2023 worden ingediend.

De uiterste datum voor het indienen van een project is 15 juni 2023 om 13.00 uur.

De laureaten worden in november 2023 bekendgemaakt.

 

Mocht u nog vragen hebben betreffende het indienen van een project, dan kunt u steeds contact opnemen met een expert van departement Grants .

 

Een objectieve selectie
De projecten worden geselecteerd door een onafhankelijke nationale Sociale Raad, bestaande uit medische en sociale deskundigen en ervaringsdeskundigen. Zij bepalen welke projecten worden geselecteerd om objectiviteit en onafhankelijkheid te garanderen.

Getuigenissen

“Als onderzoeker weet je behoorlijk goed wat kanker is en wat de ziekte met zich meebrengt. Als geen ander zijn we op de hoogte van het belang van onderzoek naar de ziekte en van een aangepaste zorgverlening. Maar als de ziekte plots in je thuisomgeving inslaat, dan krijgt ze een heel andere dimensie."Lees verder