Hoe laat je een legaat na?

Hoe doe je een legaat aan de Stichting tegen Kanker?

Vermeld gewoon in je testament dat je al je bezittingen of een deel ervan afstaat aan de Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel (ondernemingsnummer 0873.268.432). Lees hier hoe je een testament opstelt. 

Om verlies of misverstanden te vermijden, raden we altijd aan om een eigenhandig geschreven testament te laten registreren via een notaris.

Er zijn vier types van legaten

1. Het algemeen legaat … voor al je bezittingen

Als je een algemeen legaat doet, geef je je volledig bezit aan één of meerdere personen of aan een organisatie.

Voorbeeld:

Als je al je bezittingen aan de Stichting tegen Kanker wilt nalaten, maak je van de Stichting tegen Kanker je algemene legataris.

Dit verhindert niet dat via het testament de algemene legataris aan één of meerdere personen een bijzonder legaat moet doorgeven.

Een voorbeeld van een algemeen legaat.

2. Het legaat onder algemene titel ... voor een deel van je bezittingen

Je laat een deel van je bezittingen na aan één of meerdere personen of organisaties.

Voorbeeld:

Je beslist X % (jij bepaalt dit percentage zelf) van je bezittingen of van al je bankrekeningen na te laten aan de Stichting tegen Kanker.

3. Het bijzonder legaat

Je laat welbepaalde bezittingen na.

Voorbeeld:

Je beslist een som van X euro (jij bepaalt dit bedrag zelf) of de inhoud van je effectenrekening na te laten.

4. Het duolegaat

Met het 'duolegaat' kun je een deel van je bezittingen aan de Stichting tegen Kanker nalaten en er tegelijkertijd voor zorgen dat er meer overblijft voor je andere erfgenamen. Dit is mogelijk door Stichting tegen Kanker de volledige erfbelasting te laten betalen, niet alleen haar eigen erfbelasting maar ook de erfbelasting van alle andere erfgenamen. Dit is voor iedereen een interessante oplossing. Het 'duolegaat' zorgt voor een fikse besparing op het vlak van erfbelasting, ten voordele van de alle legatarissen, inclusief Stichting tegen Kanker.

Je moet er dan wel voor zorgen dat het legaat ten voordele van de Stichting groot genoeg is opdat die de volledige erfbelasting kan dragen.  Zo niet moet de Stichting deze erfenis weigeren en verdwijnt het voordeel voor je andere legatarissen.

Wat is je fiscaal voordeel?

Bekijk een voorbeeld van een testament met een duolegaat.

Heeft u nog vragen?

 

Misschien vindt u het antwoord op uw vraag in onze rubriek ‘Veel gestelde vragen

Bestel de brochure of contacteer :

Greta Van Der Gracht

Coördinator Legaten

02 743 37 15

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

Zij helpt je graag verder.

 

Laatst aangepast op: 1/10/2018

Getuigenissen

Christiane, en rémission d'un cancer du sein
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In België krijgen elk jaar ongeveer 10 000 vrouwen de diagnose te horen. In realiteit dekt de term ‘borstkanker’ verschillende types borsttumoren, met een uiteenlopende diagnose, behandeling en genezingskans. Christiane vertelt haar verhaal.Lees verder