Hoe stel je een testament op?

Er bestaan 3 soorten testamenten:

Notarieel of authentiek testamentOpstelling

Een notarieel of authentiek testament wordt opgesteld door een notaris, in het bijzijn van een tweede notaris of van twee getuigen.

Opstellingsprijs

De prijs voor de opstelling van een notarieel testament bedraagt zo'n 400 à 500 euro.

Bewaring en registratie

Het testament wordt door de notaris bewaard en door hem geregistreerd in het Centraal Testamentenregister.

Voordeel

Zo'n testament heeft een totale bewijskracht en de notaris ziet erop toe dat je laatste wil er correct in staat geformuleerd.

Eigenhandig geschreven of holografisch testamentOpstelling

Een eigenhandig geschreven of holografisch testament is een testament dat je zelf opstelt.

Voorwaarden

Het moet voldoen aan 3 voorwaarden:

  • handgeschreven zijn (dus niet met de machine)
  • gedateerd zijn, zodat men er zeker van kan zijn dat dit testament echt je laatste wil uitdrukt
  • door jou eigenhandig ondertekend zijn

Bewaring en registratie

Om er zeker van te zijn dat na je dood je eigenhandig testament zal worden teruggevonden en nageleefd, is het aan te raden dit testament neer te leggen bij een notaris die het dan zal registreren.

Prijs van de registratie

Deze registratie kost zo'n 100 à 150 euro.

Voorbeelden

Bekijk voorbeelden van eigenhandig geschreven testamenten >>

Internationaal testamentOpstelling

Een internationaal testament is een testament dat jijzelf of een derde persoon heeft opgesteld en dat niet noodzakelijk eigenhandig moet zijn geschreven.

Overhandiging aan de notaris en bewaring

Het door de erflater ondertekende document wordt door de erflater persoonlijk aan de notaris overhandigd, in het bijzijn van twee getuigen, waarbij de erflater verklaart dat het document wel degelijk zijn testament is. De notaris stelt een akte van bewaargeving op.

Voordeel

Net als het notarieel testament biedt dit testament het voordeel dat niet kan worden aangevochten dat het document van de erflater komt.

Een notaris vinden

Om een notaris te vinden: www.notaris.be.

Meer info

Bestel de brochure of contacteer :

Greta Van Der Gracht

Coördinator Legaten

02 743 37 15

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

Zij helpt je graag verder.

 Of surf naar de website www.notaris.be

Laatst aangepast op: 1/10/2018

Getuigenissen

Nicole cancer du poumon
Nicole heeft tegen longkanker moeten vechten.Lees verder