Hoe stel je een testament op?

Uw testament in 3 stappen

Een testament maken? Velen zien ertegenop, en dat is te begrijpen. Wij helpen mensen die hun erfenis willen regelen en erover denken om iets na te laten aan Stichting tegen Kanker doorheen het proces. Kosteloos en vrijblijvend. Dit zijn de stappen:

1. Maak een inventaris van wat u bezit

Een inventaris maken is verhelderend. Geld, aandelen, onroerend goed, verzekeringen, juwelen, kunst ... Veel mensen weten niet wat ze bezitten tot ze het opschrijven. Ons gratis boekje Mijn Nalatenschat helpt u daarbij.

2. Bepaal wat u aan wie wilt nalaten

Duid in uw inventaris aan wat u aan wie wilt nalaten. Hou er rekening mee dat bijvoorbeeld uw huwelijkspartner of kinderen reservataire erfgenamen zijn en dus bij wet recht hebben op een deel van uw erfenis, de reserve. Met de rest, het beschikbaar deel, doet u wat u wilt. U kunt het geheel of gedeeltelijk nalaten aan Stichting tegen Kanker en erbij zetten waarom u dat doet: ter nagedachtenis van iemand, bijvoorbeeld.

3. Maak uw testament op

Hebt u opgeschreven wat u bezit en aan wie u wat wilt nalaten, dan moet u dat vastleggen in een testament. Dat doet u bij voorkeur in overleg met uw notaris, zodat u zeker bent dat u niets over het hoofd ziet en alles correct is. Anders bestaat het risico dat uw laatste wens niet uitgevoerd kan worden. Laat u gerust vooraf adviseren en begeleiden door onze specialisten. Zij zitten graag met u aan tafel.

Er zijn 3 soorten testamenten: het notarieel testament, het eigenhandig testament en het internationaal testament.

 • Notarieel testament

  U deelt uw wensen aan de notaris mee, die ze opneemt in een notariële akte, in het bijzijn van een tweede notaris of twee getuigen. Het biedt u zekerheid: de notaris zorgt ervoor dat uw laatste wilsbeschikking correct geformuleerd is en registreert ze in het Centraal Register van Testamenten, zodat ze teruggevonden kan worden.

   
 • Eigenhandig testament

  Het eigenhandig testament mag niet getypt zijn, maar moet door u met de hand geschreven zijn. Het moet gedateerd zijn, zodat kan vastgesteld worden dat het uw laatste wilsbeschikking is. En het moet door u ondertekend zijn. U legt het best neer bij een notaris, die het voor u kan laten registreren. Het zelf bewaren wordt afgeraden.

   
 • Internationaal testament

  Dit type testament kan door u of iemand anders opgesteld zijn, met de hand geschreven of getypt. U, de erflater, ondertekent het en geeft het in het bijzijn van twee getuigen aan de notaris, en verklaart dat het uw testament is.

Neem deze gegevens op

U wilt iets nalaten aan Stichting tegen Kanker? Het volstaat om in uw testament te zetten wat u precies wilt nalaten en er de gegevens van de Stichting bij te vermelden: Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 0873 268 432.

Een notaris vinden

Om een notaris te vinden: www.notaris.be.

Meer info

Bestel de brochure of contacteer :

Greta Van Der Gracht

Coördinator Legaten

0499 69 53 86

02 743 37 15

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

Zij helpt je graag verder.

 Of surf naar de website www.notaris.be

 

BESTEL HIER UW EXEMPLAAR VAN “MIJN NALATENSCHAT”

Getuigenissen

wenkbrauw sjabloon
Vaak kreeg ik de vraag van vrouwen wat ze moesten doen bij het verlies van hun wenkbrauwen omdat dit voor een groot deel toch wel de expressie van de gelaatsuitdrukking wegneemt.Lees verder