Legaten - veel gestelde vragen

Mijn erfenis

Mijn testament opstellen


Hoelang duurt het voor Stichting tegen Kanker om een erfenis te aanvaarden?

Een erfenis ten voordele van Stichting tegen Kanker moet aanvaard worden door haar Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert om de 2 maanden. Het duurt dus maximaal 2 maanden om een erfenis te aanvaarden vanaf het moment het patrimonium gekend is.

Duurt het afhandelen van een testament met Stichting tegen Kanker als erfgenaam langer dan een testament met alleen privépersonen?

Buiten de tijd nodig voor het aanvaarden van een testament, verloopt het afhandelen van een testament met Stichting tegen Kanker als begunstigde gelijkaardig aan een testament met privépersonen als erfgenamen. De ervaring opgebouwd gedurende 30 jaar is daarbij een sterk pluspunt.

Kan ik meerdere organisaties opnemen als goed doel in mijn testament?

Ja, maar dit kan de uitvoering van het testament vertragen.

Wie betaalt mijn begrafeniskosten?

Deze kosten worden afgetrokken van het totaal van de erfenis door de notaris en hij zal de factuur betalen.

Wat gebeurt er met mijn woning na mijn overlijden?

Indien Stichting tegen Kanker algemeen legataris is in je testament dan verkoopt zij in principe de woning. Dit gebeurt in overleg met de notaris.

En wat met de inboedel van mijn woning?

Als algemeen legataris zal Stichting tegen Kanker de waardevolle voorwerpen verkopen.

Wie schrijft mijn testament?

Ik raad u aan om uw testament te laten opstellen door uw notaris (hij doet dit in de aanwezigheid van een tweede notaris of twee getuigen). Dit kost u wel wat geld (informeer u bij uw notaris voor de precieze kostprijs), maar hiervoor krijgt u een notariële acte die garandeert dat men uw laatste wensen respecteert. 

Natuurlijk kunt u uw testament ook zelf opstellen. Iemand die u goed kent, kan u hierbij helpen, maar u moet uw testament wel zelf schrijven. Om geldig te zijn, moet een testament namelijk met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn.

Het is aan te raden om uw eigenhandig testament te laten registreren bij uw notaris. Zo bent u er zeker van dat uw testament niet verdwijnt en gerespecteerd wordt. Dit kost u ongeveer 100 à 150 euro.

Op welke leeftijd maak ik best een testament op?

Een testament zorgt ervoor dat je nalatenschap anders wordt verdeeld dan wat volgens de wettelijke regeling is voorzien. Indien die regeling niet voldoet aan uw wensen dan is het dus nu het moment om uw testament op te maken, ongeacht uw leeftijd.

Een overlijden is steeds een pijnlijke ervaring voor familie en vrienden, zeker wanneer het een jongere persoon betreft. Indien dan ook nog eens blijkt dat de verdeling van de nalatenschap niet verloopt zoals de persoon dat had gewenst, omdat er geen testament is, dan maakt dat het verwerkingsproces nog moeilijker.

De meeste mensen die een testament hebben opgemaakt, zijn achteraf blij dat alles in orde is en dat ze nu kunnen verdergaan met hun leven in de wetenschap dat indien er iets gebeurt, alles is geregeld zoals zij het willen.

Waar bewaar ik mijn testament?

Om ervoor te zorgen dat uw testament niet verloren geraakt, kunt u uw notaris vragen om het te bewaren en te registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT). Het Register noteert uw naam, de naam van de notaris en de registratiedatum van het testament, maar niet de inhoud. Na uw overlijden, kan het Register worden geraadpleegd om te weten of u een testament had, zonder dat men de inhoud kan zien. Daarvoor moet er met de notaris contact worden opgenomen die het testament heeft geregistreerd. Dit is dus een veilige en discrete manier om uw testament te bewaren.

Hoe kan ik in mijn testament vermelden hoeveel ik aan wie geef? Ik weet vandaag toch niet hoeveel ik zal bezitten op het moment dat ik overlijd of hoeveel mijn woning waard zal zijn?

Maak de verdeling onder uw verschillende erfgenamen op in breukdelen of percentages. Indien uw vermogen wijzigt in de loop der jaren, zal het deel van ieder van uw erfgenamen mee wijzigen. Beschrijf alles wat u wenst te verdelen zo algemeen mogelijk, bv. ‘mijn totale vermogen’. Te veel detail kan er de oorzaak van zijn dat een van uw erfgenamen toch niets krijgt. Als u aan uw favoriete nichtje bv. het saldo van een rekening bij een bank nalaat en ondertussen heeft u dit geld gebruikt voor de aankoop van een wagen, dan krijgt zij enkel wat er overblijft op de rekening en niet de wagen.

Kan ik opnemen in mijn testament hoe ik mijn begrafenis geregeld wil hebben?

Ja, dat kan. Maar wij adviseren u om uw wensen ten aanzien van uw begrafenis te omschrijven in een apart document dat u thuis bewaart of met een familielid bespreekt. Meestal wordt een testament pas enkele dagen – of zelfs weken – na het overlijden gelezen. En dan is het wellicht te laat om er nog rekening mee te houden. Het is ook mogelijk om een aantal punten vooraf te regelen met een begrafenisondernemer of zelfs om reeds een contract te ondertekenen.

Kan ik ook iets anders dan geld nalaten aan Stichting tegen Kanker?

Uiteraard. Stichting tegen Kanker aanvaardt zowel roerende als onroerende goederen. Naast geld op een bank- of spaarrekening, is het mogelijk om ons beleggingsproducten na te laten, zoals aandelen of een levensverzekering. Soms zijn wij ook de erfgenaam van een woning of grond. Die wordt dan verkocht zodat de verkoopsom kan worden aangewend voor de missies van Stichting tegen Kanker.

Kan ik samen met mijn partner of echtgenoot 1 testament opmaken?

Neen, een testament is een individueel document. Elke partner of echtgenoot moet zijn eigen testament opmaken. Uiteraard is het mogelijk dat beide partners dezelfde wensen neerschrijven in zijn of haar testament. Dan spreken we over een ‘spiegeltestament’. Maar elke partner of echtgenoot maakt zijn eigen testament op en ondertekent zijn eigen testament.

Nog vragen?

Bestel de brochure of contacteer

Greta Van Der Gracht

Coördinator Legaten

02 743 37 15

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

Zij helpt je graag verder.
Laatst aangepast op: 1/10/2018

Getuigenissen

Herwig Hermans
Verbondenheid en vriendschap. je moet je eigen strijd strijden. Je eigen wedstrijd rijden. Maar de supporters leveren de kracht om door te gaan.Lees verder