Legaten - veel gestelde vragen

De vragen die we bij Stichting tegen Kanker het vaakst tegenkomen, hebben we hieronder voor u gebundeld. Met telkens een kort antwoord erbij. Staat uw vraag er niet tussen? Wilt u een uitgebreider antwoord? Neem contact op met Greta Van Der Gracht, coördinator legaten, op 0499 69 53 86 of mail naar gvandergracht@stichtingtegenkanker.be.

Wat gebeurt er als ik geen testament achterlaat?

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wat er met de erfenis gebeurt. Zijn er geen wettelijke erfgenamen, dan gaan uw bezittingen naar de staat.

Moet ik een testament maken als ik een legaat wil nalaten?

Als de wettelijke regeling uw erfenis verdeelt zoals u dat wenst, hoeft u geen testament te maken. Maar als u uw vermogen op een andere manier wenst te verdelen of iets wilt nalaten aan Stichting tegen Kanker bijvoorbeeld, dan is een testament nodig.

Hoe weten mijn nabestaanden dat ik een testament gemaakt heb?

U kunt ze dat zelf vertellen, maar dat is niet verplicht. Weten uw nabestaanden niet dat u een testament gemaakt hebt, dan zal de notaris die uw testament in zijn bezit heeft ze contacteren na uw overlijden. Daarom is het belangrijk uw testament te laten registreren.

Hoe kan ik een testament opstellen?

We raden u aan om uw testament te laten opstellen door uw notaris (hij doet dit in de aanwezigheid van een tweede notaris of twee getuigen). Dit kost u wel wat geld (informeer u bij uw notaris voor de precieze kostprijs), maar hiervoor krijgt u een notariële acte die garandeert dat men uw laatste wensen respecteert.

Natuurlijk kunt u uw testament ook zelf schrijven, maar een eigenhandig geschreven testament biedt minder zekerheid dan een notarieel testament, dat door de notaris opgesteld is. Wij raden u aan om vooraf advies te vragen aan uw notaris, zodat u zeker bent dat uw eigenhandig testament alles vermeldt om uw erfenis vlot te laten verlopen en problemen voor uw erfgenamen te vermijden. De notaris kan uw eigenhandig testament bewaren en laten registreren, zodat het niet verloren kan gaan.

Waar bewaar ik mijn testament?

Om ervoor te zorgen dat uw testament niet verloren geraakt, kunt u uw notaris vragen om het te bewaren en te registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT). Het Register noteert uw naam, de naam van de notaris en de registratiedatum van het testament, maar niet de inhoud. Na uw overlijden kan een notaris het Register raadplegen om te zien waar uw testament zich bevindt. Dit is een veilige en discrete manier om uw testament te bewaren.

Kan ik vrij kiezen wie ik in mijn testament zet?

Ja, maar u moet er rekening mee houden dat de wet bepaalt dat een deel van de bezittingen naar de reservataire erfgenamen gaat, zoals de echtgenoot en/of de kinderen. Ook al noemt u de reservataire erfgenamen niet in uw testament, zij kunnen altijd hun deel opeisen.

Kan ik opnemen in mijn testament hoe ik mijn begrafenis geregeld wil hebben?

Wij adviseren u om uw wensen ten aanzien van uw begrafenis te omschrijven in een apart document dat u thuis bewaart of met een familielid of met de begrafenisondernemer bespreekt. Meestal wordt een testament pas enkele dagen – of zelfs weken – na het overlijden gelezen. En dan is het wellicht te laat om er nog rekening mee te houden.

Wie betaalt mijn begrafenis- en andere kosten?

Alle openstaande facturen en andere kosten, inclusief de begrafeniskosten, worden betaald met het geld van de erfenis.

Op welke leeftijd maak ik best een testament op?

Een testament zorgt ervoor dat uw nalatenschap anders wordt verdeeld dan wat volgens de wettelijke regeling is voorzien. Indien die regeling niet voldoet aan uw wensen dan is het dus nu het moment om uw testament op te maken, ongeacht uw leeftijd.

De meeste mensen die een testament hebben opgemaakt, zijn achteraf blij dat alles in orde is en dat ze kunnen verdergaan met hun leven in de wetenschap dat indien er iets gebeurt, alles is geregeld zoals zij het willen.

Kan ik samen met mijn partner of echtgenoot één testament opmaken?

Neen, een testament is een individueel document. Elke partner of echtgenoot moet zijn eigen testament opmaken. Uiteraard is het mogelijk dat beide partners dezelfde wensen neerschrijven in zijn of haar testament. Dan spreken we over een ‘spiegeltestament’. Maar elke partner of echtgenoot maakt zijn eigen testament op en ondertekent zijn eigen testament.

Kan ik mijn testament nog wijzigen?

Ja, u kunt uw testament op elk moment aanpassen. Let er wel op dat u in uw nieuw testament uitdrukkelijk vermeldt dat alle vorige testamenten ongeldig zijn en enkel het testament dat u op dat moment opmaakt, de verdeling van uw bezittingen regelt. Daarom is het belangrijk dat u het nieuwe testament dateert.

Wat kan ik allemaal nalaten aan Stichting tegen Kanker?

Wat u maar wenst: geld, waardepapieren, een huis, een grond, kunstwerken, juwelen enzovoort.

Kan ik tegelijk mijn erfgenamen en Stichting tegen Kanker begunstigen?

Ja. Belangrijk is dat u duidelijk en concreet in uw testament beschrijft wie wat krijgt van uw erfenis. Hoe duidelijker en concreter u bent, hoe vlotter alles afgehandeld kan worden. In het Brussels en het Waals Gewest biedt het duolegaat interessante mogelijkheden. In het Vlaams Gewest is het duolegaat sinds 1 juli 2021 niet meer interessant.

Hoe wordt mijn nalatenschap door Stichting tegen Kanker beheerd?

Stichting tegen Kanker beheert uw nalatenschap als een 'goede huis­vader', met ernst en respect voor uw laatste wil. We werken daarvoor nauw samen met uw notaris. De verkoop van goederen gebeurt in de beste omstandigheden, zodat die ook het beste resultaat oplevert.

Op welke manier moet ik Stichting tegen Kanker vermelden in mijn testament?

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 0873 268 432.

Waar kan ik terecht voor advies en bijstand?

Bij onze specialisten, die u kosteloos en vrijblijvend helpen met de voorbereiding van uw testament, als u erover denkt om iets na te laten aan Stichting tegen Kanker. Bel Greta Van Der Gracht, coördinator legaten, op 0499 69 53 86. Of mail naar gvandergracht@stichtingtegenkanker.be.

 

BESTEL HIER UW EXEMPLAAR VAN DE BROCHURE “TESTAMENT”

Getuigenissen

“Ik wou na mijn pensioen nog iets doen. Ik wou me nuttig voelen, bezig zijn met andere mensen en hen mijn tijd geven. Aangezien ik al opleidingen had gevolgd in massage- en psychofysieke therapie, was ik onmiddellijk geïnteresseerd in het werk als schoonheidsconsulente. Ik besloot om de lessen te volgen en vrijwilliger te worden voor Stichting tegen Kanker. Je moet natuurlijk graag en regelmatig naar het ziekenhuis gaan en voeling hebben met communiceren via aanrakingen. Ik heb me ook over mijn angsten voor deze ziekte moeten heen zetten.”Lees verder