Veel gestelde vragen

Stichting tegen Kanker steunen

 1. Waarom zou ik Stichting tegen Kanker steunen?
 2. Hoe kan ik Stichting tegen Kanker steunen?
 3. Waarom zou ik Stichting tegen Kanker steunen met een maandelijkse gift?
 4. Wat moet ik doen als ik een legaat aan Stichting tegen Kanker wil nalaten?
 5. Wat moet ik doen als ik een actie wil opzetten ten voordele van Stichting tegen Kanker?
 6. Hoe kan ik als bedrijf Stichting tegen Kanker steunen?
 7. Wat doet Stichting tegen Kanker met de giften die zij ontvangt?

Stichting tegen Kanker contacteren

 1. Ik ben verhuisd. Hoe kan ik de adreswijziging doorgeven aan Stichting tegen Kanker?
 2. Wie kan ik contacteren in verband met mijn giften of andere vragen?
 3. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Het fiscaal attest

 1. Mogen alle goede doelen een fiscaal attest uitreiken?
 2. Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?
 3. Hoeveel belastingvoordeel krijg ik met een fiscaal attest?
 4. Ik doe mijn belastingaangifte online via Tax-on-web. Wordt het bedrag van het attest automatisch ingevuld?
 5. Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?
 6. Mijn vader/moeder is overleden. Wat gebeurt er met zijn/haar fiscaal attest?

Stichting tegen Kanker steunen

1. Waarom zou ik Stichting tegen Kanker steunen?

De meest succesvolle manier om kanker klein te krijgen en levens te redden, is blijvend investeren in onderzoek en preventie. Dat is onze missie. Die kunnen we alleen waarmaken met de steun van mensen als u.

Met uw gift investeert u rechtstreeks in beloftevolle projecten van Belgische onderzoekers. Ze worden zorgvuldig en objectief geselecteerd door nationale en internationale experts in wetenschappelijke raden.

Sinds 1989 hebben we dankzij onze schenkers geïnvesteerd in meer dan 630 onderzoeksprojecten. En dat loont: vandaag is gemiddeld 70% van de mensen vijf jaar na hun kankerdiagnose in leven (veertig jaar geleden was dat slechts 50%).

2. Hoe kan ik Stichting tegen Kanker steunen?

Er zijn meerdere manieren om te helpen.

Een losse gift

Iedere gift, groot en klein, is belangrijk. Samen maken we het verschil.

 • Schenk online
 • Schenk via overschrijving op rekeningnummer BE 45 0000 0000 8989

Indien het totaal van uw giften op jaarbasis 40 euro of meer bedraagt, hebt u recht op een fiscaal attest.

Maandelijkse steun via domiciliëring

Wetenschappelijk onderzoek is ons sterkste wapen om kanker klein te krijgen. De Vrienden van de Stichting zijn de trouwe supporters van dat wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn intussen al met meer dan 15.000.

Ook u kunt Vriend van de Stichting worden. Als vriend schenkt u maandelijks een vast bedrag (bv.10 of 25 euro). Op de pagina ‘Word vriend van de Stichting’ vult u het formulier in en u hoort erbij. Zo eenvoudig gaat het.

Een legaat

Een legaat aan Stichting tegen Kanker is een ware hefboom voor de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek. Het is een investering in een betere toekomst voor wie ons na aan het hart ligt en voor iedereen die na ons komt. Een gebaar voor het leven. Op de pagina ‘Hoe laat je een legaat na’ vindt u meer informatie.

Een actie

Heel wat mensen vragen aan hun familie, collega’s, vrienden en kennissen om Stichting tegen Kanker te steunen:

 • Als alternatief cadeau ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis (verjaardag, huwelijk, geboorte, pensionering).
 • Op de rouwbrief van hun vader, moeder, kind, collega, … die aan kanker gestorven is.
 • Als “tegenprestatie” voor een sportieve uitdaging (bv. 20 km door Brussel, Antwerp 10 miles, de eindejaarscorrida in Leuven), een wafelenbak, enz.

We maken het u gemakkelijk om zo’n actie te organiseren.

Levensloop

Levensloop mobiliseert mensen in een gemeente of stad, of in een andere “community”. Het gaat om solidariteits- en fondsenwervende evenementen die georganiseerd worden door lokale comités. Kijk op de pagina van Levensloop voor een actie in uw buurt.

3. Waarom zou ik Stichting tegen Kanker steunen met een maandelijkse gift?

Zo'n veertig jaar geleden had een kankerpatiënt gemiddeld 50% kans om vijf jaar na de diagnose nog in leven te zijn. Nu is dat percentage al gestegen tot 70%, voor alle kankers samen. Dat is te danken aan de vooruitgang in het kankeronderzoek.

Onderzoekers hebben minstens 2 tot 4 jaar nodig om resultaat te boeken, vaak zelfs langer.

Als Vriend van Stichting tegen Kanker helpt u ons om belangrijk en beloftevol onderzoek over een langere periode te steunen. Met uw maandelijkse gift zorgt u ervoor dat de onderzoekers hun werk onverminderd kunnen voortzetten. U vergroot de kans dat zij nieuwe manieren vinden om kanker op te sporen, te behandelen en te genezen.

Op de pagina ‘Word vriend van de Stichting’ vindt u meer informatie en kunt u direct aansluiten bij die meer dan 15.000 andere Vrienden.

4. Wat moet ik doen als ik een legaat aan Stichting tegen Kanker wil nalaten?

U vermeldt in uw testament de volgende twee gegevens:

 1. Welke bezittingen (onroerend goed, geld, enz.) u aan ons wilt nalaten
 2. De correcte verwijzing: Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 0873 268 432

Wenst u graag meer uitleg?

5. Wat moet ik doen als ik een actie wil opzetten ten voordele van Stichting tegen Kanker?

Een actie opzetten ten voordele van Stichting tegen Kanker is zeer eenvoudig. U hebt twee mogelijkheden.

  1. U maakt een actiepagina aan op ons online donatieplatform en u geeft de link door. Mensen die uw actie steunen, klikken op de “ik doneer”-knop en geven op die manier geld via het platform.
  1. U vermeldt op uw aankondiging/uitnodiging het rekeningnummer BE45 0000 0000 8989 van Stichting tegen Kanker. Vraag de mensen die uw actie steunen om bij de overschrijving een specifieke mededeling te vermelden (bv. “voor het huwelijk van …”). Zo kunnen wij u laten weten wie een gift gedaan heeft en kunt u hen bedanken.

In beide gevallen hebben mensen die uw actie steunen recht op een fiscaal attest als het totaal van hun giften aan Stichting tegen Kanker op jaarbasis minstens 40 euro of meer bedraagt. Uw actie wordt gegarandeerd succesvoller als u dat fiscale voordeel ook in uw communicatie vermeldt (“Een gifttotaal van 40 euro of meer op jaarbasis aan Stichting tegen Kanker geeft recht op een fiscaal attest”).

Zie ook de pagina ‘Start of steun een project’.

6. Hoe kan ik als bedrijf Stichting tegen Kanker steunen?

Ook als bedrijf maakt u het verschil. Via een samenwerking met Stichting tegen Kanker ondersteunt u het kankeronderzoek en bevestigt u uw sociaal en maatschappelijk engagement naar uw medewerkers, klanten en relaties toe.

Dat kan op verschillende manieren: als strategische partner in de uitrol van uw CSR strategie, het aanbieden van gratis diensten aan Stichting tegen Kanker, ons opnemen in uw Loyalty programma of samen met uw personeel of klanten een eigen fundraising actie (evenement of online) opstarten.

Geïnteresseerd? Lees er alles over op onze bedrijvenpagina.

7. Wat doet Stichting tegen Kanker met de giften die zij ontvangt?

We zien er heel strikt op toe dat de middelen die we ontvangen maximaal ingezet worden in de strijd tegen kanker:

 • Ongeveer 60% gaat rechtstreeks naar wetenschappelijk onderzoek.
 • Zowat 30% wordt besteed aan preventie, informatieverstrekking en steun aan patiënten en hun naasten om de levenskwaliteit te verhogen.
 • 10% gaat naar fondsenwerving en administratie, noodzakelijk om financiële middelen te verwerven.

In ons jaarverslag vindt u gedetailleerde info en cijfers.

Stichting tegen Kanker is actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, dat garant staat voor een transparante en ethische fondsenwerving. U vindt ons ook op donorinfo.be, de onafhankelijke online gids voor transparantie van goede doelen in België.

Stichting tegen Kanker contacteren

1. Ik ben verhuisd. Hoe kan ik de adreswijziging doorgeven aan Stichting tegen Kanker?

Twee mogelijkheden:

 • Gebruik het online formulier
 • Bel ons tijdens de kantooruren op het nummer 02 743 37 45

2. Wie kan ik contacteren in verband met mijn giften of andere vragen?

We maken graag tijd voor persoonlijk contact.

 • Hebt u vragen over uw giften, bel ons tijdens de kantooruren op het nummer 02 743 37 45 of stuur een e-mail naar donateurs@stichtingtegenkanker.be
 • Wenst u meer info over de mogelijkheden van een legaat, bel dan naar Greta Van Der Gracht op het nummer 02 743 37 15 of via e-mail op gvandergracht@stichtingtegenkanker.be
 • Voor al uw vragen over kanker, contacteer Kankerinfo, onze gratis advieslijn
 • Voor vragen over vrijwilligerswerk, acties, samenwerking en andere onderwerpen vult u best eerst het contactformulier in. We zorgen ervoor dat de gepaste medewerker contact met u opneemt.

3. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Als Stichting tegen Kanker hechten we veel belang aan het correcte gebruik van persoonsgegevens.

 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde dataserver.
 • Ook de toegang tot die gegevens wordt streng bewaakt, ze worden niet met derden gedeeld voor reclamedoeleinden.

Een gedetailleerde beschrijving van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, vindt u in onze privacyverklaring.

Het fiscaal attest

1. Mogen alle goede doelen een fiscaal attest uitreiken?

Om fiscale attesten te mogen uitreiken hebt je een erkenning van de overheid nodig. Zo’n erkenning is maximum zes jaar geldig en wordt pas verlengd na een grondige doorlichting. Stichting tegen Kanker heeft deze erkenning al vele jaren.

Sinds 2004 zijn wij daarenboven erkend als stichting van openbaar nut. Zo’n erkenning biedt de donateur extra garanties. Zo worden onze rekeningen gecontroleerd door zowel een bedrijfsrevisor als de Federale Overheidsdienst Justitie. De erkenning als stichting van openbaar nut maakt ook duidelijk dat onze acties het algemeen belang van de maatschappij dienen.

2. Wanneer hebt ik recht op een fiscaal attest?

U hebt recht op een fiscaal attest als uw gift minstens 40 euro op jaarbasis bedraagt. Het kan dus om verschillende (kleinere) giften gaan. Zolang het geld maar rechtstreeks wordt overgemaakt van uw rekeningnummer op het rekeningnummer van Stichting tegen Kanker (via een overschrijving, een automatische opdracht of een domiciliëring, of via de betaalfaciliteiten van ons donatieplatform). Buitenlandse donateurs krijgen geen fiscaal attest, wel een ‘ontvangstbewijs’.

Het geld mag enkel en alleen van u komen. Stortingen van een collectieve geldinzameling komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest. Daar kijkt de overheid zeer streng op toe.

3. Hoeveel belastingvoordeel krijg ik met een fiscaal attest?

Met een fiscaal attest profiteert u van een belastingvermindering tot 45%. Als u 100 euro aan Stichting tegen Kanker schenkt, betaalt u zelf slechts 55 euro.

4. Ik doe mijn belastingaangifte online via Tax-on-web. Wordt het bedrag van het attest automatisch ingevuld?

Wanneer u uw belastingaangifte doorgeeft via Tax-on-web, dan komt het bedrag van de fiscale attesten waar u recht op hebt normaal gezien automatisch op uw vooringevulde belastingaangifte. We raden u aan om toch telkens even na te kijken of dat gebeurd is.

Om de automatische koppeling vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, correct en zo volledig mogelijk zijn o.a. met uw geboortedatum. Hoe correcter en vollediger de fiscus uw gegevens van ons ontvangt, hoe sneller hij uw dossier herkent en hoe beter hij de correcte attesten kan koppelen aan uw Tax-on-webdossier.

5. Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Om recht te hebben op een fiscaal attest moeten uw giften binnen het kalenderjaar, of ten laatste tijdens de eerste drie werkdagen van het nieuwe jaar, gestort worden. Dat is wettelijk bepaald.

Indien u binnen die periode 40 euro of meer hebt geschonken, krijgt u in de loop van het eerste trimester van het nieuwe jaar uw fiscaal attest thuisgestuurd.

6. Mijn vader/moeder is overleden. Wat gebeurt er met zijn/haar fiscaal attest?

Wij sturen het fiscaal attest in de regel altijd naar het adres dat gekoppeld is aan het rekeningnummer waarmee de giften uitgevoerd werden. Als nabestaande kunt u vragen om het attest naar uw eigen adres te versturen, zodat u dit nog kunt gebruiken voor de belastingaangifte van de overledene. Gebruik daarvoor het online formulier of bel ons tijdens de kantooruren op het nummer 02 743 37 45.

Getuigenissen

Hans Knikkink
De ware kunst van het leven is een positieve betekenis geven aan al wat je tegenkomt op je levenspad. Lees verder