Veel gestelde vragen

Algemeen

 1. Hoe kan ik Stichting tegen Kanker steunen?
 2. Wordt Stichting tegen Kanker gesubsidieerd? 
 3. Wat is de beste manier om de strijd tegen kanker financieel te steunen?
 4. Hoe ben ik er zeker van dat mijn geld goed besteed wordt?
 5. Hoe gebruikt de Stichting mijn giften?
 6. Wat is Ogone?
 7. Wat is de VEF?
 8. Ik ben verhuisd. Waar kan ik mijn adreswijziging melden om alle Stichting tegen Kanker publicaties te kunnen blijven ontvangen?
 9. Om de hoeveel tijd ontvang ik het magazine ‘Samen tegen Kanker’?
 10. Hoe kan ik een online gift doen?
 11. Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Fiscaal attest 

 1. Mogen alle ngo’s/vzw’s een fiscaal attest uitreiken?
 2. Vanaf welk bedrag ontvang ik een fiscaal attest?
 3. In welke gevallen heb ik recht op een fiscaal attest?
 4. Ik doe mijn belastingaangifte online via Taxonweb. Wordt het bedrag van het attest automatisch ingevuld?
 5. Wat is het (fiscaal) verschil tussen een gift dankzij een inzamelactie en een losse gift?
 6. Wat als de opbrengst van mijn actie gedeeltelijk bestaat uit individuele giften en gedeeltelijk uit het resultaat van een inzamelactie?
 7. Heeft een sponsor van mijn fondsenwervingsactie recht op een fiscaal attest?
 8. Is de timing van de gift belangrijk?
 9. Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Structurele (maandelijkse) gift

 1. Ik heb een domiciliëring of maandelijkse gift opgestart, telefonisch of online: wat zijn de bijzondere voorwaarden? 
 2. Wat is SEPA Direct Debit (SDD)?
 3. Waarom heeft Stichting tegen Kanker liever maandelijkse steun?
 4. Hoe kan ik mijn maandelijkse steun annuleren of stopzetten?
 5. Hoe kan ik mijn maandelijkse bijdrage aanpassen?
 6. Wat gebeurt er als de vervaldatum van mijn kredietkaart bereikt wordt?
 7. Wat gebeurt er als er geen geld staat op mijn rekening?
 8. Wat gebeurt er als de betaling via SDD niet gelukt is?
 9. Is het mogelijk vanuit het buitenland Stichting tegen Kanker structureel te steunen? 
 10. Op welke dag van de maand wordt het bedrag van mijn rekening gehaald?

Persoonlijke Donateurshoek

 1. Wat zijn de voordelen van mijn donateurshoek?
 2. Waar dienen mijn login en paswoord voor?
 3. Ik kan niet inloggen: wat nu?
 4. Hoe kan ik mijn persoonlijke account of donateurshoek verwijderen?

Persoonlijke fondsenwervende projectpagina

 1. Ik wens zelf een actie op te zetten om fondsen voor de strijd tegen kanker in te zamelen. Hoe begin ik hieraan?
 2. Ik wil een bestaand persoonlijk project steunen. Waar kan ik dit terugvinden en hoe doe ik een gift hiervoor?
 3. Hoe kan ik mijn persoonlijk project verwijderen?
 4. Waarom staat mijn gift niet op de persoonlijke online projectpagina?

Algemeen

1. Hoe kan ik Stichting tegen Kanker steunen?

Je kan een financiële gift doen:

Je steunt Stichting tegen Kanker het beste met een maandelijkse gift, die de mogelijkheid geeft om projecten (bv. tweejaarlijkse onderzoeksprojecten) op een duurzame en efficiënte manier te ondersteunen.

 • Maandelijkse gift: kies voor een maandelijkse gift en Word Vriend van de Stichting: Stichting tegen Kanker regelt in dit geval alle administratie, de opstart en opvolging van jouw steun. Uiteraard kan je op elk moment je maandelijkse gift wijzigen of annuleren. Klik hier voor meer info en voor het opstarten van jouw maandelijkse steun.
 • Unieke gift: Steun een collectpagina of surf naar kanker.be/gift of via overschrijving op het rekeningnummer BE45000000008989 (BIC: BPOTBEB1) met als vrije mededeling 9533. Dit laatste kan je via je bank (kantoor of PC banking) overschrijven.
 • Structurele gift: je kan zelf een doorlopende opdracht opstarten bij jouw bank (via bankkantoor of online pc banking). Je kiest zelf de frequentie en het tijdstip van je regelmatige steun. 
 • Je kan deelnemen aan onze Lente- of Herfsttombola
 • Je kan deelnemen aan Levensloop: als donateur-supporter, als sportieve deelnemer of vrijwilliger binnen een organisatiecomité, als kapitein van een team, …. Meer informatie vind je op www.levensloop.be 
 • Je kan zelf een persoonlijk fondsenwervend project opstarten
 • Je kan vrijwilliger worden

2. Wordt Stichting tegen Kanker gesubsidieerd? 

Stichting tegen Kanker is bijna 100% afhankelijk van jouw giften. De Stichting wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Hier is één uitzondering op: de TabakstopLijn. Deze telefonische hulplijn ontvangt elk jaar een deel van haar middelen via de overheid.

Voor elke pijler van de missie van Stichting tegen Kanker is elke gift van levensbelang: om financiële steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek te kunnen verlenen, sociale dienstverlening aan patiënten en naasten te kunnen bieden en preventie acties (zon, tabak, enz.) te kunnen voeren.

Meer details over de besteding van je giften vind je hier.

3. Wat is de beste manier om de strijd tegen kanker financieel te steunen?

Je kan de strijd tegen kanker steunen via een klassiek overschrijvingsformulier of online. Om de mogelijkheid te bieden projecten (bv. tweejaarlijkse onderzoeksprojecten) op een duurzame en efficiënte manier te ondersteunen, raden we je aan een maandelijkse gift op te starten. 

Op die manier wordt u een Vriend van de Stichting, een ‘partner-in-crime’ in de strijd tegen kanker. Voor meer details over de verschillende steunmogelijkheden, kan je een kijkje nemen in vraag 1.

4. Hoe ben ik er zeker van dat mijn gift goed besteed wordt?

Alle online betalingen zijn beveiligd dankzij onze partner Ogone, het meest vertrouwde online beveiligd betalingsplatform binnen Europa, met klanten in 35 landen. De webpagina’s voor online giften aan Stichting tegen Kanker zijn met dit systeem beveiligd.

Stichting tegen Kanker is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

De budgetten worden jaarlijks goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de rekeningen van de Stichting worden gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijk, professioneel auditbureau (Deloitte). Elk jaar geeft de Stichting een Jaarrapport uit, met een transparant overzicht van de inkomsten en uitgaven. Je kan het Jaarrapport hier opvragen

5. Hoe gebruikt de Stichting mijn giften?

De strijd tegen kanker is een werk van lange adem. Het is een enorme uitdaging om de meer dan 65 000 nieuwe patiënten per jaar te behandelen, andere patiënten te helpen.... Dankzij jouw giften kan Stichting tegen Kanker haar drieledige missie waarmaken.

Ten eerste steun je zo het wetenschappelijk kankeronderzoek, voor meer geneeskansen en betere behandelingen. Daarnaast maak je een aantal sociale diensten voor patiënten en naasten mogelijk.

Tot slot bouw je mee aan een brede maatschappelijke preventie en informatie: de Stichting ziet het nl. ook als haar taak om de noodzakelijke correcte informatie en preventieboodschappen (zon, tabak,...) te verspreiden.

Jouw hulp en financiële steun zijn daarom letterlijk van levensbelang. Ontdek meer details over de besteding van jouw steun of vraag het jaarrapport aan.

6. Wat is Ogone ?

Het is een online beveiligd betalingsplatform. Het is één van de toonaangevende Europese Payment Service Providers. De provider is volledig gespecialiseerd in betaaldiensten. Meer informatie vind je op www.ogone.be. De webpagina’s voor online giften aan Stichting tegen Kanker zijn met dit systeem beveiligd.

7. Wat is de VEF?

Een aantal sociale en humanitaire organisaties die "beroep doen op de publieke vrijgevigheid", hebben op 6 juni 1996 de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving" opgericht en een Ethische Code aanvaard. De Vereniging beschikt over een controleorgaan, ingeschreven in het Huishoudelijk Reglement. Dit alles betekent het eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land. Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF) aan de Belgische bevolking waarborgen bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen. Stichting tegen Kanker maakt deel uit van de VEF. Meer informatie vind je op www.vef-aerf.be.

8. Ik ben verhuisd. Waar kan ik mijn adreswijziging melden om alle Stichting tegen Kanker publicaties te kunnen blijven ontvangen?

9. Om de hoeveel tijd ontvang ik het magazine "Samen tegen Kanker"?

(vóór juni 2014 heette dit ‘Kankerinfo’)

Het magazine wordt 4 maal per jaar op vaste tijdstippen per post verstuurd. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de actualiteit rond het kankerthema en de Stichting, kan je je wel inschrijven op de algemene e-newsletter van de Stichting.

10. Hoe doe ik een online gift?

Je hebt verschillende mogelijkheden om een online gift te doen:
 1. Doe een éénmalige gift via de online gift pagina. Je ontvangt automatisch een attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.
 2. Start of steun een persoonlijk project: Je kunt je eigen inzamelactie opstarten of deelnemen aan een bestaande actie.
 3. Word Vriend van de Stichting: Als Vriend van de Stichting steun je het wetenschappelijk kankeronderzoek met een maandelijkse gift van min. €5.
 4. Via overschrijving: Je kan hier je overschrijvingsformulier downloaden (blauwe button rechts onderaan). Verkies je je overschrijving manueel uit te voeren? Stort het bedrag van je keuze op het rekening nummer: IBAN: BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1) met als begunstigde ‘Stichting tegen Kanker - stichting van openbaar nut’. Vermeld zeker volgende vrije mededeling: STK 9533. Hartelijk bedankt!
 5. Via een tombola: elk jaar kan je deelnemen aan twee tombola’s ten voordele van de strijd tegen kanker, éénmaal in de lente en éénmaal in de herfst. Je maakt kans op een mooie prijs (een auto, een reis naar de zon, een televisietoestel,….

11. Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Stichting tegen Kanker mag fiscale attesten uitreiken indien het totaal van de giften op jaarbasis 40 euro of meer bedraagt. Dit geldt wel enkel voor inwoners en bedrijven uit België. Er staat geen enkele tegenprestatie, van welke aard dan ook, tegenover een gift.

Bijvoorbeeld: stort € 40 aan Stichting tegen Kanker in de loop van dit jaar, en volgend jaar betaal je 18 euro minder belastingen. Je gift van € 40, ‘kost’ je dus eigenlijk slechts € 22. Zie ook rubriek ‘Fiscaal attest’ hieronder. 

Fiscaal attest

1.    Mogen alle ngo’s / vzw’s een fiscaal attest uitreiken?

Neen: om fiscale attesten uit te reiken aan hun schenkers moeten verenigingen & organisaties een vergunning krijgen van de Minister van Financiën. Stichting tegen Kanker heeft deze vergunning en is dus gemachtigd om fiscale attesten te geven.

2.    Vanaf welk bedrag ontvang ik een fiscaal attest?

Vanaf een totaalbedrag van €40 op jaarbasis zijn je giften fiscaal aftrekbaar. Tegenover die gift staat geen enkele tegenprestatie van gelijk welke aard en is enkel van toepassing voor donateurs op Belgisch grondgebied.  Buitenlandse donateurs krijgen een "Ontvangstbewijs".

Hoeveel bedraagt het belastingsvoordeel?

Stort je in het lopende kalenderjaar een totaalbedrag van 40 euro of meer, dan ontvang je in het begin van het volgende jaar een fiscaal attest waardoor tot 45% van je gift in mindering komt via je belastingaangifte.

Voor meer informatie kan je ook een kijkje nemen op http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/belastingvermindering.

3.   In welke gevallen heb ik recht op een fiscaal attest?

Je hebt recht op een fiscaal attest indien volgende vier voorwaarden voldaan zijn:

 1. Je stort jouw gift rechtstreeks van jouw bankrekeningnummer op één van de rekeningnummers van Stichting tegen Kanker en je vermeldt als mededeling "gift", een andere vrije mededeling (n.a.v. een gebeurtenis bv.) of de code vermeld op één van onze toegestuurde brieven.
 2. Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst, een logovermelding of een promotionele aandacht.
 3. Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
 4. Het totaalbedrag van al je giften samen bedraagt minstens €40 op jaarbasis (kalenderjaar van januari tot december). De €40 kan je in één gift gestort hebben of via verschillende giften. Je giften zijn dan tot 45% fiscaal aftrekbaar van het gestorte bedrag.

4.    Ik doe mijn belastingaangifte online via Taxonweb. Wordt het bedrag van het attest automatisch ingevuld?

Wanneer je jouw belastingaangifte doorgeeft via Taxonweb, dan komt het bedrag van de fiscale attesten waar je recht op hebt normaal gezien automatisch op jouw voor-ingevulde belastingaangifte; meer bepaald in de rubriek 1394-61. 

Om deze automatische herkenning beter te laten verlopen, is het belangrijk zoveel mogelijk en correcte persoonlijke gegevens, zoals je geboortedatum, door te geven aan de Stichting. Hoe meer gegevens de fiscus ontvangt, hoe beter hij jouw dossier herkent en de correcte attesten kan koppelen aan jouw Tax-on-web dossier.

5.    Wat is het (fiscaal) verschil tussen een gift dankzij een inzamelactie en een losse gift?

Bij een gift als gevolg van een inzamelactie zamel je geld in bij anderen d.m.v. bijvoorbeeld een veiling, een verkoop, een tombola, een activiteit of een evenement. Het resultaat van een collectieve geldinzameling geeft voor jou geen recht op een fiscaal attest, want je schenkt niet enkel uit eigen naam.

Een gift is een geldsom die zonder tegenwaarde door één persoon, een bedrijf of organisatie geschonken wordt aan Stichting tegen Kanker. Je krijgt er als schenker niets voor terug. Alleen een individuele gift geeft recht op een fiscaal attest.

6.    Wat als de opbrengst van mijn actie gedeeltelijk bestaat uit individuele giften en gedeeltelijk uit het resultaat van een inzamelactie?

Stort in dat geval het collectief ingezamelde (cash) bedrag op BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1) en vermeld in het vak mededeling: "actie" + omschrijving vooraf af te spreken met Stichting tegen Kanker. Enkel op basis van de vooraf afgesproken omschrijving kan Stichting tegen Kanker alle bedragen toewijzen aan jouw actie en rapporteren over het totaal gestort bedrag. Je kan eveneens aan de schenkers vragen om hun individuele giften zelf rechtstreeks te storten op BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1) met als mededeling "gift" + vaste omschrijving (eventueel vooraf af te spreken met Stichting tegen Kanker).

Contacteer Lieve Verhaegen voor meer info via het nummer 02/743 37 45. 

Maak je als schenker een individuele gift over, dan heb je recht op een fiscaal attest indien jouw gift minimaal €40 bedraagt op jaarbasis.

7.    Heeft een sponsor van mijn fondsenwervingsactie recht op een fiscaal attest?

Neen, indien een sponsor jouw actie steunt in ruil voor zichtbaarheid door bijvoorbeeld logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht. In dat geval heeft de sponsor geen recht op een fiscaal attest.

JA, in volgend geval: laat je een persoonlijke prestatie sponsoren, zoals je afgelegde kilometers bij een loop- of fietstocht?  Dan kan de sponsor wel een fiscaal attest ontvangen.  Hij sponsort jou door zijn gift rechtstreeks te storten op het rekeningnummer BE56 0000 0000 8888 van Stichting tegen Kanker met de mededeling: "gift" + “naam project” of omschrijving af te spreken met Stichting tegen Kanker.

Op basis van die extra omschrijving kunnen we de giften toewijzen aan jouw sponsoractie. Vanaf een gift van €40 (minimum totaalbedrag van zijn giften binnen hetzelfde kalenderjaar) krijgt de sponsor een fiscaal attest. Voor meer informatie kan je Lieve Verhaegen (02/743 37 45) contacteren.

8.    Is de timing van de gift belangrijk?

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet je gift binnen het kalenderjaar of ten laatste tijdens de eerste drie werkdagen van het nieuwe jaar gestort worden. Dit is wettelijk bepaald. Indien je binnen die periode tenminste €40 in totaal hebt geschonken, ontvang je in de loop van het eerste trimester van het nieuwe jaar een fiscaal attest thuisgestuurd.

9.    Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Je ontvangt je fiscaal attest steeds in de loop van het eerste trimester van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen je je giften overgemaakt hebt.

Maandelijkse recurrente gift (Domiciliëringen, recurrente gift via kredietkaart & doorlopende opdrachten)

1.    Ik heb een domiciliëring of maandelijkse gift opgestart, telefonisch of online: wat zijn de bijzondere voorwaarden? 

Na invullen van het online formulier, het schriftelijk terugsturen ervan of het telefonisch accepteren van een domiciliëring, stuurt Stichting tegen Kanker je een bevestigingsbrief of e-mail. Vervolgens start de donateursdienst automatisch jouw maandelijkse gift op in samenwerking met jouw bank.

 • Indien je kredietkaart vervalt, in geval van een online gift, wordt je maandelijkse gift automatisch stopgezet. Stichting tegen Kanker brengt je hiervan per e-mail op de hoogte zodat je eventueel de nodige stappen kan ondernemen.
 • Je kan een betaling in het kader van Europese domiciliëring (SEPA SDD) laten terugbetalen of je domiciliëring annuleren (meer info hier). Jouw verzoek tot terugbetaling dien je best in binnen de acht weken na de datum waarop het bedrag van je rekening werd gedebiteerd, via e-mail of per post. Ingeval van bijkomende vragen kan je steeds terecht bij Lieve Verhaegen van onze dienst Donateurs op het nummer 02/743 37 45.
 • Je persoonlijke gegevens worden bewaard in de gegevensbank van Stichting tegen Kanker, met als doel je te informeren i.v.m. haar activiteiten. Je gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden. Je kan deze gegevens steeds inkijken of laten wijzigen op eenvoudig verzoek bij Lieve Verhaegen (zie hoger).
 • Stichting tegen Kanker is bij wet gerechtigd domiciliëringsopdrachten te beheren via het identificatienummer BE36ZZZ0873268432.

2.    Wat is SEPA Direct Debit (SDD)?

SEPA « Single Euro Payements Area » is een Europees project met de ambitie een uniek betaalinstrument te creëren voor alle landen van de eurozone. Burgers en bedrijven kunnen voortaan binnen de gehele eurozone hun betalingen met hetzelfde systeem afhandelen.

SEPA:

Direct Debit is een initiatief van de Europese Commissie, ondersteund door de Europese Centrale Bank, dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de banksector. Meer informatie vind je op www.sepabelgium.be. Stichting tegen Kanker is bij wet verplicht om dit systeem (Belgische wet van 10/12/2009) sinds 2012 toe te passen. Dit laat de Stichting toe om maandelijkse giften op eenvoudige wijze voor jou als donateur te beheren.

3.    Waarom heeft Stichting tegen Kanker liever maandelijkse steun?

Met een recurrente, maandelijkse gift heeft de Stichting de mogelijkheid om projecten (bv. tweejaarlijkse onderzoeksprojecten of preventiecampagnes) op een duurzame en efficiënte manier financieel te ondersteunen en te organiseren. Je geeft structurele steun aan de projecten, en draagt bij aan een financiële stabiliteit. Zo houd je onze projecten gezond.

Bovendien hoef je je geen zorgen meer te maken over je totaalbedrag: je behaalt gemakkelijk de minimumsom (€40) met recht op een fiscaal attest. Ook kan je op deze manier je jaarlijks budget spreiden, en vormt een gift geen grote hap in één keer uit je budget.

Als Vriend van de Stichting (donateur met maandelijkse gift van min. €5) ontvang je bovendien nog andere voordelen. 

4.    Hoe kan ik mijn maandelijkse steun annuleren of stopzetten?

Je hebt besloten je steun aan Stichting tegen Kanker te annuleren? We vinden het natuurlijk jammer dat je de bijdrage aan Stichting tegen Kanker opzegt, maar respecteren je beslissing. Om je betalingen stop te zetten, neem je best contact op met Lieve Verhaegen met vermelding van naam en adres. Of per post aan Stichting tegen Kanker, t.a.v. Lieve Verhaegen, Leuvensesteenweg 479, 1030 Schaarbeek.

5.    Hoe kan ik mijn maandelijkse bijdrage aanpassen?

Je hebt besloten je steun aan de projecten van Stichting tegen Kanker aan te passen. Geen probleem, je hoeft enkel contact op te nemen met Lieve Verhaegen via 02/743 37 45 met vermelding van naam en adres. Vergeet niet het bedrag te vermelden waarmee je onze projecten vanaf nu maandelijks wil steunen. Je aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

6.     Wat gebeurt er met mijn maandelijkse steun als de vervaldatum van mijn kredietkaart bereikt wordt?

Je ontvangt eerst enkele e-mails om je hierover in te lichten. In de berichten word je uitgenodigd om je nieuw kaartnummer in te vullen via de beveiligde website. Als je niet reageert op deze berichten, worden je maandelijkse betalingen stopgezet.

7.    Wat gebeurt er als er geen geld staat op mijn rekening?

Stichting tegen kanker krijgt van jouw bank een foutmelding en het bedrag wordt niet van je rekening afgehaald. Het betaalsysteem zal nog twee pogingen doen om je bijdrage te innen. Nadien stopt je maandelijkse steun. Als je merkt dat je maandelijkse steun is geannuleerd en je wenst dit recht te zetten, vragen we je vriendelijk om contact op te nemen met Lieve Verhaegen met vermelding van naam en adres. Je kan ook telefonisch contact opnemen via 02/743 37 45.

8.    Wat gebeurt er als de betaling via SDD niet gelukt is?

In dit geval krijgt Stichting tegen kanker van je bank een foutmelding. Het betaalsysteem zal nog twee pogingen doen om je bijdrage te innen. Als je merkt dat je maandelijkse steun hierdoor is stopgezet en je wenst dit recht te zetten, vragen we je vriendelijk om contact op te nemen met Lieve Verhaegen met vermelding van naam en adres. Je kan ook telefonisch contact opnemen via 02/743 37 45.

9.    Is het mogelijk vanuit het buitenland Stichting tegen Kanker structureel te steunen?

Ja, indien je kiest voor een maandelijkse gift via het Europese SDD systeem kan je Stichting tegen Kanker steunen vanuit de hele eurozone. Als je kiest voor (maandelijkse) betalingen via kredietkaart (uitgegeven binnen de Benelux, Duitsland, UK en Ierland) kan je de Stichting van over de hele wereld steunen.

10.    Op welke dag van de maand wordt het bedrag van mijn rekening gehaald?

Indien je hebt gekozen om met je kredietkaart Stichting tegen Kanker te steunen, word je elke maand op dezelfde dag gedebiteerd. Als je Stichting tegen Kanker steunt via het SDD systeem, wordt je bijdrage rond de 10de of 25ste van de maand van je rekening gehaald. Ingeval van bijkomende vragen, kan je terecht bij Lieve Verhaegen of via 02/743 37 45.

 

Donateurshoek/persoonlijke account

1.    Wat zijn de voordelen van mijn donateurshoek?

Via je persoonlijke account kan je:

 • een overzicht consulteren van je giften in het lopende jaar (rekening houdende met een administratieve verwerkingstermijn)
 • de historiek van je giften bekijken
 • zelf je gegevens wijzigen (adres, telefoonnummer, e-mailadres, ...)

Klik hier om naar je donateurshoek te gaan.

2.    Waar dienen mijn login en paswoord voor?

Elke donateur van Stichting tegen Kanker heeft een login en paswoord. Via deze login en paswoord kan je in de donateurshoek de historiek van jouw giften raadplegen en je persoonlijke gegevens aanpassen. Je hoeft je slechts eenmaal te registreren om de donateurshoek te raadplegen.

Donateurs krijgen hun logingegevens automatisch per post toegestuurd in het begin of einde van het kalenderjaar. Voor meer opties, zie hier

3.    Ik kan niet inloggen: wat nu?

 1. Controleer en verwijder alle speciale tekens (‘, “, &, ^,...) in je paswoord en login
 2. Gebruik je het juiste e-mailadres? Probeer ze allemaal eens uit.
 3. Heb je al eerder een online gift overgemaakt? Dan hoef je enkel je e-mailadres in te voeren hier. Je ontvangt dan een e-mail in je persoonlijke mailbox met een link waarop je kan doorklikken naar je account.
 4. Neem zoveel mogelijk printscreens (screenshots) van de foutmeldingen of je huidig scherm. Zo kunnen we sneller het probleem simuleren en een oplossing vinden.
 5. Voor meer informatie kan je ook Je kunt ook gerust mailen naar Lieve Verhaegen of bellen naar het nummer +32(0)2 743 37 45, elke werkdag van 8.00 tot 16.00 u.

4.    Hoe kan ik mijn persoonlijke account of donateurshoek verwijderen?

Indien je je giftinformatie niet meer online wilt consulteren, neem gerust contact met donateurs@stichtingtegenkanker.be of 02-743 37 45.

Persoonlijke fondsenwervende projectpagina

1.    Ik wens zelf een actie op te zetten om fondsen voor de strijd tegen kanker in te zamelen. Hoe begin ik hieraan?

Zoek je een kant-en-klare online oplossing om vrienden en familie te motiveren om jouw actie financieel te ondersteunen? Of om mee te sporten, bakken, zingen, … in jouw team? Maak dan meteen een eigen projectpagina aan.

Je wilt geen eigen webpagina maken, maar Stichting tegen Kanker toch steunen bij een bepaalde gebeurtenis?

Vermeld het rekeningnummer BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1) van Stichting tegen Kanker op:

 • de rouwbrief, met als mededeling "Ter nagedachtenis van ‘Naam en voornaam van de overledene"
 • je geboortekaartjes, met als mededeling “Voor de geboorte van….”
 • je huwelijks uitnodigingen, met als mededeling “Voor het huwelijk van….”
 • je uitnodigingen voor je verjaardagsfeest, met als mededeling “Voor de verjaardag van….’

en vraag je genodigden bij het storten van hun gift zeker de betreffende mededeling te vermelden. Bedankt!

2.    Ik wil een bestaand persoonlijk project steunen. Waar kan ik dit terugvinden en hoe doe ik een gift hiervoor?

Je kan alle bestaande persoonlijke fondsenwervende projecten hier terugvinden.

Klik op ‘Overloop de projecten’ in het titelmenu en zoek het project. Je kan ook de search functie gebruiken.  Klik vervolgens op de blauwe button rechts ‘Ik steun!’ om je bijdrage te leveren.

3.    Hoe kan ik mijn persoonlijk project verwijderen?

Login in via http://idonatefor.cancer.be/users/sign_in en klik door op je project (via ‘Mijn profiel’ bovenaan rechts). Onderaan je project zie je twee opties: ‘Onzichtbaar maken project’ en ‘Verwijderen project’. Kies de laatste optie.

4.    Waarom staat mijn gift niet op de persoonlijke online projectpagina?

Je hebt wellicht een gift gedaan vanop een andere online giftpagina van de Stichting  zoals deze:  https://donate.cancer.be/b/mijn-gift. Je gift is in dat geval evenzeer goed toegekomen, en zal ingezet worden voor de financiering van de strijd tegen kanker.  

Wens je toch dat je gift voor iedereen zichtbaar is op het persoonlijk project? Ga naar http://idonatefor.cancer.be/ en zoek het project op waarvoor je je steentje wenst bij te dragen. Klik vervolgens op de blauwe button rechts ‘Ik steun’ om een gift te doen. Bedankt alvast voor je steun in de strijd tegen kanker!

Bij verdere vragen, contacteer gerust Lieve Verhaegen van de Dienst Donateurs : 02 743 37 45.

Laatst aangepast op: 24/06/2021

Getuigenissen

“Als onderzoeker weet je behoorlijk goed wat kanker is en wat de ziekte met zich meebrengt. Als geen ander zijn we op de hoogte van het belang van onderzoek naar de ziekte en van een aangepaste zorgverlening. Maar als de ziekte plots in je thuisomgeving inslaat, dan krijgt ze een heel andere dimensie."Lees verder