Vitamine D en kanker

Vitamine D is essentieel voor de vorming, de groei en het herstel van botten en voor de normale opname van calcium en voor een goede werking van het immuunsysteem. De vitamine wordt in hoofdzaak verkregen door blootstelling van de huid aan ultraviolette straling in het zonlicht, maar zit ook in sommige soorten voeding en voedingssupplementen.

Sommige studies leggen een verband tussen een hogere inname van vitamine D en dus een hoger niveau van vitamine D in het bloed, en een verminderd risico op kanker van dikkedarm en endeldarm. De onderzoeksresultaten zijn echter niet zo consistent. Of vitamine D verband houdt met een verminderd risico op andere kankers, zoals borst-, prostaat- of pancreaskanker, blijft onduidelijk.

Bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs is het nog te vroeg om aanbevelingen te maken wat betreft vitamine D en bescherming tegen kanker.

Bron: www.cancer.gov/cancertopics

Wat is vitamine D?

Vitamine D is technisch gezien geen vitamine. Het is een groepsnaam voor in vet oplosbare prohormonen, of voorlopers van hormonen met doorgaans weinig eigen hormonale activiteit. Twee soorten vitamine D zijn belangrijk voor de mens: vitamine D2 of ergocalciferol, en vitamine D3 of cholecalciferol.

Hoeveel vitamine D heb je nodig?

Een hoeveelheid van 15 nanogram per milliliter (ng /ml) – equivalent van 37,5 nanomoles per liter (nmol /l) 25-hydroxyvitamine D in het bloed wordt als voldoende beschouwd om een normaal calciummetabolisme bij een gezond persoon in stand te houden.

Hoeveel vitamine D zit in verrijkte voedingsmiddelen en supplementen?

Verrijking van voedingsmiddelen met vitamine D is zorgvuldig geregeld. De wet laat het toe voor melk en melkproducten, voor granen en aanverwante producten, margarine, sojaproducten en fruitsappen. Melk wordt gewoonlijk versterkt met 2,5 µg  vitamine D per kop.

Zijn vitamine D-supplementen veilig?

Vitamine D-toxiciteit is eerder het gevolg van een teveel aan voedingssupplementen dan van een te hoge inname van met vitamine D verrijkte voedingsmiddelen. Voor de meeste kindjes tot 1 jaar ligt de aanvaardbare bovengrens van vitamine D-inname uit voeding en supplementen op 25 microgram per dag.

Hoe krijg je genoeg zonlicht voor vitamine D-synthese zonder risico op huidkanker?

Hoewel ook je voeding vitamine D bevat, krijg je ze toch hoofdzakelijk binnen via blootstelling aan de zon. Daar schuilt meteen een gevaar in: hoe meer zonlicht, hoe groter ook het risico op huidkanker. De meeste experten geloven daarom dat je de huid moet beschermen tegen de zon, zelfs bij een matige uv-straling.

Heeft vitamine D een kankerremmend effect?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke rol van vitamine D in de strijd tegen kanker.

De eerste resultaten kwamen uit epidemiologische studies. Ze lieten een omgekeerde evenredigheid zien tussen blootstelling aan het zonlicht in een bepaald geografisch gebied en de incidentie en sterfte als gevolg van bepaalde vormen van kanker in dat gebied.