Voedingssupplementen en kanker

Wat we eten oefent een directe en indirecte invloed uit op onze gezondheid. Vitaminen zijn de fundamentele bouwstenen van onze voeding, en staan vaak in het middelpunt van soms verhitte discussies. Het is ook logisch dat we de vraag stellen of vitaminepreparaten, geconsumeerd als voedingssupplementen, een ziekte als kanker kunnen genezen of de behandeling ervan gunstig kunnen beïnvloeden. 

Het is momenteel nog te vroeg om daarop een definitief antwoord te geven, en wel om twee redenen. Eén, we beschikken niet over precieze cijfers over het effect van vitaminesupplementen (als aanvullende geneesmiddelen) bij de behandeling van kanker. En twee, studies over de impact van vitaminesupplementen geven tegenstrijdige resultaten. Sommige studies wijzen zelfs op een hoger kankerrisico door het innemen van vitaminesupplementen.

Met wat we vandaag weten, is het dus afgeraden om regelmatig voedingssupplementen in te nemen om je te beschermen tegen kanker.

Behalve bij enkele specifieke medische situaties, volstaat een gevarieerde en evenwichtige voeding om onze behoefte aan vitamines te dekken.

Onder vuur 

We weten met zekerheid dat tal van stoffen in de voeding nog niet geïdentificeerd zijn. Dit onderstreept andermaal het belang van variatie in de voeding. De niet-geïdentificeerde stoffen lijken immers samen te werken met de reeds bekende stoffen, en op die manier ontstaat een bepaald gezondheidseffect. Het is bijgevolg niet mogelijk dit effect na te bootsen met een pilletje.

Volgens de voedingsaanbevelingen die momenteel van kracht zijn op internationaal vlak, zou iedereen dagelijks minstens vijf porties fruit en groente moeten eten. De combinatie van de verschillende elementen in een complete voeding lijkt het risico op kanker immers doeltreffender te beperken dan de geïsoleerde opname van voedingsstoffen onder de vorm van een supplement. Voedingssupplementen zijn bijgevolg alleen verantwoord wanneer er duidelijk sprake is van een tekort en wanneer ze worden voorgeschreven door een arts of diëtist.

Als we toch een beroep doen op aanvullende vitamines, komt het erop aan evenwichtige bereidingen te kiezen (aanvullingen in multivitamines, minerale zouten en oligo-elementen). De hoeveelheid van de verschillende voedingsstoffen die ze bevatten, mag nooit het dubbele of het drievoudige van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid (referentiewaarden) overschrijden voor iemand in goede gezondheid. Niets wijst op de doeltreffendheid van hogere doses. Die kunnen integendeel zelfs ongewenste effecten veroorzaken en zelfs schadelijk zijn.

Voor meer informatie verwijzen we naar de preventierubriek 'Eet en drink gezond'.

Laatst aangepast op: 6/12/2017

Getuigenissen

“Als onderzoeker weet je behoorlijk goed wat kanker is en wat de ziekte met zich meebrengt. Als geen ander zijn we op de hoogte van het belang van onderzoek naar de ziekte en van een aangepaste zorgverlening. Maar als de ziekte plots in je thuisomgeving inslaat, dan krijgt ze een heel andere dimensie."Lees verder