Wegwijzer voedingssupplementen


Disclaimer: Momenteel wordt de inhoud van deze pagina herzien en geüpdatet op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De vernieuwde versie is voorzien eind 2023. Gelieve intussen de adviezen te bespreken met uw behandelende arts .

Ben je op zoek naar concrete informatie over het gebruik van voedingssupplementen (vitamines, kruiden, planten …) tijdens een kankerbehandeling? Deze wegwijzer biedt een overzicht van 20 vaak gebruikte supplementen, hun toepassingen én de voor- en nadelen van hun gebruik.

Voor je voedingssupplementen inschakelt, raden we je aan onze belangrijke informatie over het gebruik ervan aandachtig te lezen. 

Hoe gebruik je de applicatie?


Zoeken op voedingssupplement:

 • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een supplement‘.
 • Je krijgt als resultaat de volledige informatieve fiche voor jouw keuze onder het rolmenu.


Zoeken op behandeling:

 • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een behandeling’.
 • Onder het rolmenu krijg je als resultaat alle supplementen uit onze lijst die een invloed - positief of negatief - kunnen hebben op de gekozen behandeling.
 • Voor elk supplement kan je de volledige informatieve fiche aanklikken.

Kies een supplement

Kies een behandeling

Maretak

Maretakextracten (Viscum album) worden al sinds begin twintigste eeuw voorgesteld als aanvulling op een kankerbehandeling. Klinische studies gebruiken veelal commercieel verkrijgbare extracten van de maretakplant (ANOBAViscum®, Cephalektin®, Eurixor®, Helixor®, Iscador®, Isorel®, Lekinol®). Het betreft altijd Europese maretak, geen Amerikaanse maretak. Deze laatste dient uitsluitend als decoratie (1).

Opgelet: onbewerkte maretakbessen en -bladeren zijn bijzonder toxisch, overdosis kan tot de dood leiden (2)!

Toepassingen bij kankerbehandeling

Hoewel verder onderzoek nodig blijft, zijn er verschillende aanwijzingen dat maretakextract kan zorgen voor minder bijwerkingen van de kankerbehandeling, verbeterde levenskwaliteit, minder vermoeidheid, bevordering van de weerstand en verbeterde overleving (3,4,5,6,7).

Mogelijke negatieve effecten bij kankerbehandeling

Lange termijn gebruik van maretak door (ex)-kankerpatiënten kan op gebied van weerstand de activiteit van de T-cellen (een soort witte bloedcellen die betrokken zijn bij verschillende afweerreacties) beïnvloeden. Praat erover met uw arts als u lang maretak gebruikt.

Algemene bijwerkingen

Er zijn zelden bijwerkingen. Af en toe treedt lokaal een ontstekingsreactie op wanneer het extract onderhuids wordt toegediend. In zeldzame gevallen kan gebruik leiden tot (hevige) allergische reacties. Bij sommige personen lokt maretakextract ook verschillende andere bijwerkingen uit, zoals griepachtige symptomen, rillingen, koorts, hoofdpijn, lage bloeddruk, borstpijn, diarree en braken (2,3).

Interacties met andere geneesmiddelen en voedingssupplementen

Maretak kan bloeddrukverlagend werken en dus interageren met medicatie tegen hoge bloeddruk. Het kan verder ook de werking van medicatie bij hartritmestoornissen beïnvloeden.

Dosering voor volwassenen

Maretak mag niet gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding.

Maretakextract wordt meestal meermaals per week onderhuids toegediend. Dat maakt het eigenlijk tot een geneesmiddel en geen voedingssupplement. Orale inname van maretak blijkt niet nuttig bij kanker.

Gebruik maretak uitsluitend onder begeleiding van een arts (1).

Referenties

 1. http://nccam.nih.gov
 2. www.mskcc.org
 3. Morey B. et al. A review of evidence-based practice in nutrition related complementary therapies: improving the knowledge of dietitians. Cancer Forum, Vol 35 Issue 2, 2011. 
 4. Del Fabbro B. et al. Nutrition and the Cancer Patient. Oxford University Press, 2010.
 5. www.umgcc.org
 6. www.cam-cancer.org
 7. Oei, S. L., Thronicke, A., & Schad, F. (2019). Mistletoe and Immunomodulation: Insights and Implications for Anticancer Therapies. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019.

Meer lezen? Niet gevonden wat je zocht?


Ben je op zoek naar meer gedetailleerde informatie? Vond je het supplement of de informatie die je zocht niet? Mogelijk vind je wat je zoekt wel op een van volgende websites:

Deze toepassing is een realisatie van Stichting tegen Kanker. Ze kwam tot stand onder de supervisie van dr. An Vandebroek, medisch oncologe, ZNA Antwerpen en dr. Fanny Bauvet, medisch oncologe, ziekenhuis Sainte-Anne Saint-Remi Brussel.Ook Antikankerfonds verleende inhoudelijke goedkeuring voor de fiches.

De informatie in de fiches van deze toepassing is louter informatief, enkel voor persoonlijk gebruik en vervangt geen medische consultatie. De fiches mogen op geen enkele manier worden verspreid zonder Stichting tegen Kanker als bron te vermelden.