Resveratrol


Disclaimer: Momenteel wordt de inhoud van deze pagina herzien en geüpdatet op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De vernieuwde versie is voorzien eind 2023. Gelieve intussen de adviezen te bespreken met uw behandelende arts .

Ben je op zoek naar concrete informatie over het gebruik van voedingssupplementen (vitamines, kruiden, planten …) tijdens een kankerbehandeling? Deze wegwijzer biedt een overzicht van 20 vaak gebruikte supplementen, hun toepassingen én de voor- en nadelen van hun gebruik.

Voor je voedingssupplementen inschakelt, raden we je aan onze belangrijke informatie over het gebruik ervan aandachtig te lezen. 

Hoe gebruik je de applicatie?


Zoeken op voedingssupplement:

 • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een supplement‘.
 • Je krijgt als resultaat de volledige informatieve fiche voor jouw keuze onder het rolmenu.


Zoeken op behandeling:

 • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een behandeling’.
 • Onder het rolmenu krijg je als resultaat alle supplementen uit onze lijst die een invloed - positief of negatief - kunnen hebben op de gekozen behandeling.
 • Voor elk supplement kan je de volledige informatieve fiche aanklikken.

Kies een supplement

Kies een behandeling

Resveratrol is een antioxidant vooral aanwezig in de pitten, steeltjes en pellen van druiven. De pellen bevatten de hoogste concentratie resveratrol en rode en rosédruiven zijn een betere bron dan witte druiven. Ook (rode) wijn bevat aldus resveratrol, maar dit voordeel weegt niet op tegen de nadelen van de alcohol die wijn bevat….

Toepassingen bij kankerbehandeling

Kankerpatiënten nemen resveratrol meestal om de ontstekingswerende, antioxidatieve en antikankeractiviteit die eraan toegeschreven worden. Deze laatste werd vooral in kankerpreventie bestudeerd. Bij kanker ontbreken vooralsnog studies bij mensen om hierover een uitspraak te doen.

Studies bij dieren en in laboratoriumomstandigheden wijzen wel in de richting van een antikankeractiviteit die de klassieke behandeling kan ondersteunen. Resveratrol zou ook de hartschade door Cisplatine en Doxorubicine kunnen beperken. (1)
 

Mogelijke negatieve effecten bij kankerbehandeling

Omwille van de antioxidatieve werking zou resveratrol het effect van behandelingen met een oxiderende werking kunnen verminderen. Dat is het geval bij radiotherapie, cyclofosfamiden, dacarbazine, platinumanalogen, anthracyclines en antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine (6).

Resveratrol zou de toxiciteit voor het lichaam verhogen van volgende kankerbehandelingen: dacarbazine, campthotecines, cyclofosfamide, EGFR-inhibitoren, taxanen, vincalcaloïden en epipodophyllotoxines (6).

Voorzichtigheid lijkt ook geboden bij gebruik van resveratrol bij behandeling met bortezomib (Velkade®) voor multipel myeloom (3). 

Consumptie van rode wijn als leverancier van resveratrol is af te raden. Niet alleen verhoogt alcohol het risico op verschillende kankertypes in preventie, het is ook tijdens kankerbehandeling te mijden. Het kan mondslijmvliesontsteking en andere bijwerkingen op dat moment erger maken, voor verschillende kankers de kans op een nieuwe kanker doen toenemen, bij hoofd- en halskankers de overlevingskans verlagen, en bij hormoonafhankelijke borstkanker de hervalkans mogelijk verhogen (2,4).

 

Algemene bijwerkingen

Resveratrol wordt over het algemeen goed verdragen. Soms kan het maag- en darmklachten en diarree veroorzaken (5).

Interacties met andere geneesmiddelen en voedingssupplementen

Resveratrol kan een bloedverdunnend effect hebben (1). Aan mensen die hier al 'klassieke' medicatie voor nemen, wordt aangeraden het gebruik van resveratrol zeker te melden aan hun arts.

Andere voedingssupplementen kunnen ook een bloedverdunnend effect hebben (druivenpitextract, gember, ginkgo biloba, ginseng, knoflook/quercetine, kurkuma, lijnzaad, visolie/omega-3 vetzuren en vitamine E). Voorzichtigheid is dus geboden. Meld dus ook combinatiegebruik zeker aan uw arts. Stop het gebruik van resveratrol voor een chirurgische ingreep.

Dosering voor volwassenen

Resveratrol moet met voorzichtigheid gebruikt worden in combinatie met radiotherapie, platinumanalogen, anthracyclines en antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine. Gebruik in dat geval geen resveratrol tijdens de behandeling en ook niet 2 dagen ervoor en erna. (6)

Het gebruik van resveratrol is verder af te raden bij dacarbazine, campthotecines, cyclofosfamide, EGFR-inhibitoren, taxanen, vincalcaloïden en epipodophyllotoxines, Bortezomib®. Vraag uw arts of u een van deze middelen toegediend krijgt (6).

Verder is de gebruikelijke dosis van van resveratrol 10 tot 50 mg per dag. Volg in ieder geval altijd de aanwijzingen op de verpakking.

 

Referenties: 
 1. www.mskcc.org
 2. Chen FP et al. Impact of lower concentrations of phytoestrogens on the effects of estradiol in breast cancer cells. Climacteric. 2015 Mar 5:1-8. [Epub ahead of print]
 3. Popat R et al. Phase 2 study of SRT501 (resveratrol) with bortezomib for patients with relapsed and or refractory multiple myeloma.Br J Haematol. 2013 Mar;160(5):714-7. doi: 10.1111/bjh.12154. Epub 2012 Dec 4.
 4. Rock C. et al. Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors. CA Cancer J Clin 62:242-274, 2012.
 5. http://nccam.nih.gov
 6. http://umm.edu

 

Meer lezen? Niet gevonden wat je zocht?


Ben je op zoek naar meer gedetailleerde informatie? Vond je het supplement of de informatie die je zocht niet? Mogelijk vind je wat je zoekt wel op een van volgende websites:

Deze toepassing is een realisatie van Stichting tegen Kanker. Ze kwam tot stand onder de supervisie van dr. An Vandebroek, medisch oncologe, ZNA Antwerpen en dr. Fanny Bauvet, medisch oncologe, ziekenhuis Sainte-Anne Saint-Remi Brussel.Ook Antikankerfonds verleende inhoudelijke goedkeuring voor de fiches.

De informatie in de fiches van deze toepassing is louter informatief, enkel voor persoonlijk gebruik en vervangt geen medische consultatie. De fiches mogen op geen enkele manier worden verspreid zonder Stichting tegen Kanker als bron te vermelden.

Getuigenissen

Prof Haustermans
Prof Haustermans - Scientific Grants 2018Lees verder