Sint-Janskruid


Disclaimer: Momenteel wordt de inhoud van deze pagina herzien en geüpdatet op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De vernieuwde versie is voorzien eind 2023. Gelieve intussen de adviezen te bespreken met uw behandelende arts .

Ben je op zoek naar concrete informatie over het gebruik van voedingssupplementen (vitamines, kruiden, planten …) tijdens een kankerbehandeling? Deze wegwijzer biedt een overzicht van 20 vaak gebruikte supplementen, hun toepassingen én de voor- en nadelen van hun gebruik.

Voor je voedingssupplementen inschakelt, raden we je aan onze belangrijke informatie over het gebruik ervan aandachtig te lezen. 

Hoe gebruik je de applicatie?


Zoeken op voedingssupplement:

  • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een supplement‘.
  • Je krijgt als resultaat de volledige informatieve fiche voor jouw keuze onder het rolmenu.


Zoeken op behandeling:

  • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een behandeling’.
  • Onder het rolmenu krijg je als resultaat alle supplementen uit onze lijst die een invloed - positief of negatief - kunnen hebben op de gekozen behandeling.
  • Voor elk supplement kan je de volledige informatieve fiche aanklikken.

Kies een supplement

Kies een behandeling

Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) is een kruid dat sinds eeuwen als natuurlijk medicijn wordt gebruikt bij angsten en lichte depressie en omwille van de antivirale, antibacteriële en ontstekingswerende eigenschappen (2,3).

Toepassingen bij kankerbehandeling

Sint-Janskruid wordt door kankerpatiënten vaak genomen tegen depressieve stemming (2,3).


 

Mogelijke negatieve effecten bij kankerbehandeling

Sint-Janskruid (of extracten van hypericum of hypericine) zou het effect van chemotherapie, ondermeer van docetaxel (Docetaxel®, Taxotere®, Tevadocel®), imatinib (Glivec®), irinotecan (Campto®, Irinosin®, Irinotecan®) en metothrexaat (Emthexate®, Ledertrexate®, Metoject®, Metothrexate®) kunnen verminderen.

Het kan verder interageren met diverse andere kankerbehandelingen, chemotherapeutica en hormoontherapie (1,3,4,5).

Algemene bijwerkingen

Sint-Janskruid geeft meestal weinig bijwerkingen, maar kan droge mond, vermoeidheid, rusteloosheid, misselijkheid, hoofdpijn, huiduitslag en overgevoeligheidsreacties (ondermeer aan zonlicht) veroorzaken (1,2,3).

Interacties met andere geneesmiddelen en voedingssupplementen

Gecombineerde inname van St.-Janskruid met 'klassieke' antidepressiva kan leiden tot het zogenaamde 'serotoninesyndroom' door overmedicatie. Dit syndroom wordt gekenmerkt door beven, diarree, spierstijfheid, verwarring, verlaging van de lichaamstemperatuur, en kan zelfs tot de dood leiden.

In combinatie met ginkgo biloba kan het manische symptomen genereren bij mensen met depressieve symptomen.

St.-Janskruid kan de bijwerkingen van bepaalde pijnstillers als morfine (Morphine®, MS Contin®, MS Direct®, Oramorph®) en oxycodone (OxyContin®, OxyNorm®, Targinact®) versterken.

Het kruid kan verder interageren met verschillende andere medicatie zoals anticonceptiva, medicatie tegen afstotingsverschijnselen na transplantatie, bepaalde AIDS-medicatie, bloedverdunners, hartmedicatie, migrainemedicatie, medicatie bij allergieën, medicatie bij auto-immuunziekten en maagzuurremmers.

St.-Janskruid kan de werking van bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden bij een chirurgische ingreep, beïnvloeden. Stop het gebruik ervan daarom minstens 2 weken vóór een chirurgische ingreep (1,2,4).
 

Dosering voor volwassenen

Sint-Janskruid is te mijden bij elke vorm van chemotherapie, zeker bij imatinib (Glivec®), irinotecan (Campto®, Irinosin®, Irinotecan®), docetaxel en metothrexaat (Emthexate®, Ledertrexate®, Metoject®, Metothrexate®) en bij hormoontherapie (1,2,3,4).

Bij zwangerschap en borstvoeding wordt het afgeraden (1).

Een gangbare dosis in tabletten of capsules is 2-4 ml vloeibaar of gedroogd kruid of tot 240-1800 mg extract300 mg (gestandaardiseerd naar 0,3% hypercine-extract), tot drie maal per dag gedurende 4 à 6 weken. Volg in ieder geval altijd de aanwijzingen op de verpakking. Langdurige inname en gebruik van hoge doses kunnen zeer uitgesproken reacties op zonlicht uitlokken (1).

Wie het gebruik van St.-Janskruid wil stopzetten, doet dit best geleidelijk (1).

Referenties: 
  1. http://umm.edu
  2. http://nccih.nih.gov
  3. www.bcfi.be
  4. www.cam-cancer.org
  5. Collado-Borrell R. et al.Oral antineoplastic agent interactions with medicinal plants and food: an issue to take into account. J Cancer Res Clin Oncol. 2016 Nov;142(11):2319-30. doi: 10.1007/s00432-016-2190-8. Epub 2016 Jun 17.

Meer lezen? Niet gevonden wat je zocht?


Ben je op zoek naar meer gedetailleerde informatie? Vond je het supplement of de informatie die je zocht niet? Mogelijk vind je wat je zoekt wel op een van volgende websites:

Deze toepassing is een realisatie van Stichting tegen Kanker. Ze kwam tot stand onder de supervisie van dr. An Vandebroek, medisch oncologe, ZNA Antwerpen en dr. Fanny Bauvet, medisch oncologe, ziekenhuis Sainte-Anne Saint-Remi Brussel.Ook Antikankerfonds verleende inhoudelijke goedkeuring voor de fiches.

De informatie in de fiches van deze toepassing is louter informatief, enkel voor persoonlijk gebruik en vervangt geen medische consultatie. De fiches mogen op geen enkele manier worden verspreid zonder Stichting tegen Kanker als bron te vermelden.

Getuigenissen

Prof Diether Lambrechts
Prof Diether Lambrechts - Scientific Grants 2018Lees verder