Valeriaan


Disclaimer: Momenteel wordt de inhoud van deze pagina herzien en geüpdatet op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De vernieuwde versie is voorzien eind 2023. Gelieve intussen de adviezen te bespreken met uw behandelende arts .

Ben je op zoek naar concrete informatie over het gebruik van voedingssupplementen (vitamines, kruiden, planten …) tijdens een kankerbehandeling? Deze wegwijzer biedt een overzicht van 20 vaak gebruikte supplementen, hun toepassingen én de voor- en nadelen van hun gebruik.

Voor je voedingssupplementen inschakelt, raden we je aan onze belangrijke informatie over het gebruik ervan aandachtig te lezen. 

Hoe gebruik je de applicatie?


Zoeken op voedingssupplement:

 • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een supplement‘.
 • Je krijgt als resultaat de volledige informatieve fiche voor jouw keuze onder het rolmenu.


Zoeken op behandeling:

 • Maak je keuze in het rolmenu ‘Kies een behandeling’.
 • Onder het rolmenu krijg je als resultaat alle supplementen uit onze lijst die een invloed - positief of negatief - kunnen hebben op de gekozen behandeling.
 • Voor elk supplement kan je de volledige informatieve fiche aanklikken.

Kies een supplement

Kies een behandeling

Valeriaan (Valeriana officinalis) is een plant die vooral gebruikt wordt bij slaapproblemen, angst, hoofdpijn, depressie, onregelmatige hartslag en beven. Valeriaan is als supplement onder verschillende vormen verkrijgbaar: capsules, tabletten, extracten, thee (1).

Toepassingen bij kankerbehandeling

Valeriaan wordt door kankerpatiënten meestal genomen bij slaapproblemen (2).

Het zou ook een antioxiderende activiteit bezitten (5,6).

Mogelijke negatieve effecten bij kankerbehandeling

Valeriaan kan het effect van tamoxifen (Nolvadex®, Tamizam®, Tamoplex®, Tamoxifen®) en volgende kankerbehandelingen beïnvloeden: dacarbazine, campthotecines, cyclofosfamide, EGFR-inhibitoren, taxanen, vincalcaloïden en epipodophyllotoxines (3,5,6).

Omwille van de antioxidatieve werking zou valeriaan het effect van behandelingen met een oxiderende werking kunnen verminderen. Dat is het geval bij radiotherapie, cyclofosfamiden, dacarbazine, platinumanalogen, anthracyclines en antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine (3,5,6).

 

Algemene bijwerkingen

Valeriaan kan milde bijwerkingen veroorzaken als vermoeidheid de ochtend na de inname, hoofdpijn, duizeligheid en maagklachten (1).

Interacties met andere geneesmiddelen en voedingssupplementen

Valeriaan kan het effect van andere voedingssupplementen met analoge werking (bijvoorbeeld St.-Janskruid), alcohol, klassieke antidepressiva en slaap- en kalmeermiddelen versterken.

Het kan ook interageren met verdovende middelen die gebruikt worden bij chirurgie. Stop het gebruik ervan 2 weken voor een ingreep. (2)
 

Dosering voor volwassenen

Valeriaan moet met voorzichtigheid gebruikt worden in combinatie met radiotherapie, cyclofosfamiden, dacarbazine, platinumanalogen, anthracyclines en antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine. Gebruik in dat geval geen valeriaan tijdens de behandeling en ook niet 2 dagen ervoor en erna. (3,5,6)

Valeriaan mag niet gebruikt worden bij tamoxifen (Nolvade®x, Tamizam®, Tamoplex®, Tamoxifen®) en volgende kankerbehandelingen: dacarbazine, campthotecines, cyclofosfamide, EGFR-inhibitoren, taxanen, vincalcaloïden en epipodophyllotoxines. Vraag uw arts of u een van deze middelen toegediend krijgt (3,5,6).

Bij zwangerschap en borstvoeding wordt valeriaan afgeraden (4).

Voor kort gebruik (4 à 6 weken) lijkt valeriaan verder veilig, maar over langer gebruik is er weinig bekend omtrent de effecten en bijwerkingen (1). De werkzame stoffen zouden op lange termijn leverschade kunnen veroorzaken.

Volg bij gebruik de dosering op de verpakking, deze is afhankelijk van de vorm waarin valeriaan genomen wordt.

Bij stopzetting van het gebruik van valeriaan kunnen ontwenningsverschijnselen optreden, bouw daarom het gebruik geleidelijk af gespreid over 1 à 2 weken (2,4).

 

Referenties: 
 1. http://nccih.nih.gov
 2. www.mskcc.org
 3. www.bcfi.be
 4. http://umm.edu
 5. Bauvet F. Utilisation des médecines complémentaires et alternatives, en particulier les suppléments alimentaires et les phytothérapies, par les patients en cours de traitement oncologique. Symposium traitements non-conventionnels, Fondation contre le Cancer, 2011.
 6. Vandebroek A. Voedingssupplementen. Symposium niet-conventionele kankerbehandelingen, Stichting tegen Kanker, 2011.

Meer lezen? Niet gevonden wat je zocht?


Ben je op zoek naar meer gedetailleerde informatie? Vond je het supplement of de informatie die je zocht niet? Mogelijk vind je wat je zoekt wel op een van volgende websites:

Deze toepassing is een realisatie van Stichting tegen Kanker. Ze kwam tot stand onder de supervisie van dr. An Vandebroek, medisch oncologe, ZNA Antwerpen en dr. Fanny Bauvet, medisch oncologe, ziekenhuis Sainte-Anne Saint-Remi Brussel.Ook Antikankerfonds verleende inhoudelijke goedkeuring voor de fiches.

De informatie in de fiches van deze toepassing is louter informatief, enkel voor persoonlijk gebruik en vervangt geen medische consultatie. De fiches mogen op geen enkele manier worden verspreid zonder Stichting tegen Kanker als bron te vermelden.

Getuigenissen

Nienke is vrijwilligster Animaties in het organisatiecomité van Levensloop Sint-Truiden. Ontdek haar getuigenis.Lees verder